Anar a la Web de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló impulsa per primera vegada un Pla d'Arxiu Electrònic per a municipis de la província menors de 20.000 habitants

La Diputació de Castelló impulsa per primera vegada un Pla d'Arxiu Electrònic per a municipis de la província menors de 20.000 habitants
19 de Maig de 2024

La institució provincial és pionera a comptar amb este servei que té com a objecte l'assistència de la Diputació als ajuntaments castellonencs de menys de 20.000 habitants en la prestació del servei d'arxiu.

La Diputació Provincial de Castelló ha aprovat i desenvolupat, per primera vegada, un Pla d'Arxiu Electrònic per a municipis de la província menors de 20.000 habitants. Un pla pioner amb el qual la institució busca “dotar de més recursos directes als municipis per a resoldre els seus problemes, donar resposta a les seues necessitats i ajudar-los en les seues gestions d'arxiu”.

Així ho ha manifestat la diputada d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions, Marisa Torlà, qui ha expressat que este servei té com a objecte “l'assistència de la Diputació de Castelló als ajuntaments de la província de menys de 20.000 habitants en la prestació del servei d'arxiu electrònic”.

Són destinataris d'este programa d'assistència totes aquelles entitats locals de la província de població oficial de fins a 20.000 habitants que compten amb personal tècnic arxiver. “Mitjançant este pla es proporciona un servei integral de gestió documental i arxiu que permet gestionar documents, expedients i altres objectes en suport físic i digital”, ha explicat la diputada provincial.

A més, el Pla d'Arxiu Electrònic presta als ajuntaments el servei de preservació digital a llarg termini; la difusió, posada a disposició i accés controlat dels documents, expedients i objectes digitals; i, finalment, l'assistència tècnica per a la seua implantació i posterior manteniment, ja que és el personal tècnic arxiver de cada ajuntament el que s'encarregarà de mantindre el control del seu arxiu i gestionar-lo en tot moment. “Este serà l'interlocutor tècnic de l'entitat per a la seua relació amb la Diputació en el marc del pla i serà l'encarregat de vetlar pel bon desenvolupament del Pla”, ha comentat Marisa Torlà.

En este sentit, la diputada d'Arxiu, Gestió Documental i Publicacions ha subratllat que “els arxius són un servei públic fonamental, que permet conformar una base de dades extraordinaris on s'arreplega la nostra història i es qüestiona la nostra memòria”.

Pel que, atenent les demandes dels municipis, i amb el compromís de ser una Diputació àgil i pròxima, el govern provincial ha posat en marxa este pla, dirigit als municipis de menys de 20.000 habitants, que naix com a complement del Pla d'Arxius Municipals, el qual té com a objecte garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels ajuntaments menors de 10.000 habitants.

“Tots dos plans són complementaris i tenen un àmbit d'actuació específic i excloent”, ha assenyalat Marisa Torlà. El Pla d'Arxius Municipals es dirigix als ajuntaments de la província no obligats per la llei a comptar amb responsable tècnic d'arxiu, i que no disposen de responsable tècnic d'arxiu.

Per contra, el Pla d'Arxiu Electrònic es dirigix als ajuntaments que sí que disposen de personal tècnic d'arxiu, que no podien ser atesos per la Diputació a través del Pla d'Arxius Municipals. “El Pla d'Arxiu Electrònic amplia el seu objecte als ajuntaments amb població inferior a 20.000 habitants, ja que d'acord amb l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local és competència de les Diputacions provincials la prestació dels serveis d'administració electrònica”, ha ressaltat la diputada provincial.

Els municipis amb població inferior a 20.000 habitants, ha continuat dient Marisa Torlà, “estan en l'obligació de dotar-se d'un arxiu electrònic únic. Màximament quan des de l'última dècada s'estan generant i conservant documents, expedients i altres objectes digitals, la continuïtat dels quals en el temps ha de quedar garantida”.

Pel que, des de la Diputació, per a complir amb este objectiu, ha desenvolupat este pla al qual s'han adherit nou municipis de la província. Així doncs la institució provincial posarà a la disposició de tots ells una sèrie d'actuacions per a garantir una correcta gestió del servici, i serà l'encarregada de “prendre les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de la informació emmagatzemada en la base de dades d'acord amb la normativa vigent, així com a les futures disposicions legals que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal puguen aprovar-se”, ha manifestat Marisa Torlà, qui ha apuntat al fet que “es continuarà treballant per a millorar este pla pioner i que es puguen adherir i beneficiar d'ell més municipis de cara el futur”.

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador